Välkommen till Pe-Ge:s Schakt

Vår verksamhetsidé är att erfarna och skickliga maskinister utför arbeten efter kundernas olika önskemål, huvudsakligen inom el- och telebranscherna.

Specialiteter är kabelplöjning och a
vloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp.

Företaget har sex maskinister inklusive ägarna samt en kabelarbetare.

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna, Sveriges Åkeriföretag och Svenskt Näringsliv.